Thiết kế tương tác là một quy trình mà người thiết kế tập trung vào việc tăng cường tính gắn kết của giao diện thông qua những động tác và hành động của các yếu tố trên mạng.
Cùng xem những thiết kế tương tác ấn tượng để có cảm hứng làm việc nhé!