Một số dự án tiêu biểu trên chặng đường 15 năm Sinhvu đã cống hiến, phục vụ khách hàng và đối tác.

Sổ tay thương hiệu và Catalog Xem ngay

Một thế giới âm nhạc

True money

Một thế giới âm nhạc

MyWork

Một thế giới âm nhạc

Smart Life

Game Zinza

Viup

Teaching app

VITV

Viettel International

Shoppie

Trái tim cho em

Emoney

VAS dealer

Reeng

Paybet

Panasonic Theme

Gotadi

Một thế giới âm nhạc

Photo location

Alt Plus Việt Nam