Một số dự án tiêu biểu trên chặng đường 15 năm Sinhvu đã cống hiến, phục vụ khách hàng và đối tác.

Sổ tay thương hiệu và Catalog Xem ngay

Một thế giới âm nhạc

True money

Một thế giới âm nhạc

MyWork

Một thế giới âm nhạc

Smart Life

Game Zinza

Teaching app

Reeng

Viup

VITV

Viettel International

Shoppie

Emoney

VAS dealer

Trái tim cho em

Paybet

Panasonic Theme

Gotadi

Một thế giới âm nhạc

Photo location

Alt Plus Việt Nam