Khách hàng

Giảm giá tối đa – Viettel

Một sản phẩm của tập đoàn Viettel. Dự án sản phẩm giảm giá tối đa là mô hình mua chung để giảm giá thành sản phẩm

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo, web, wap, app

Thiết kế logo, website, wap, ứng dụng cho các nền tảng điện thoại di động. Thiết kế phải đồng bộ các nền tảng ứng dụng cho các hệ điều hành phổ biến

Giải quyết vấn đề

Thiết kế quen thuộc

Thiết kế logo như một label sử dụng trong các tình huống chung về sản phẩm giảm giá. Thiết kế dùng phong cách mới UI UX như hệ điều hành IOS quen thuộc

Sản phẩm bàn giao

Video

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế đẹp mắt và phù hợp với các sản phẩm của tập đoàn Viettel.

Nguyễn Thanh LiêmPhụ trách dự án

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?