Khách hàng

Sóng Vàng

Sóng Vàng là một dự án khởi nghiệp công nghệ. Trang tin nhanh cho các nền tảng điện thoại thông minh

Yêu cầu công việc

Thiết kế Logo, ứng dụng di động

Thiết kế logo ứng dụng Sóng Vàng, là trang tin tổng hợp từ các nguồn báo chí tin cậy, thiết kế phải thể hiện được tính chất của ứng dụng là dạng tin nhắn tổng hợp. Logo mô tả tính chất sản phẩm.

Giải quyết vấn đề

Phân tách nội dung

Sóng vàng là trang tin tổng hợp nên UI UX đưa ra với mục tiêu sắp xếp, phân tách các modul thông tin theo logic để tăng tương tác với người dùng. Logo thiết kế dạng phân lớp mô tả tính chất của ứng dụng là lọc và phân tách tin tức thông minh, đa dạng

Sản phẩm bàn giao

Video

Phản hồi của khách hàng

Sản phẩm thiết kế đáp ứng được mục tiêu đặt ra từ ban đầu, ứng dụng dễ sử dụng và phân tách các vùng nội dung hấp dẫn người dùng.

Nguyễn Phú QuảngCTO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?