Logo được hiểu là mẫu thiết kế đặc biệt theo dạng đồ họa và cách điệu hoặc theo dạng chữ viết để thể hiện hình ảnh của công ty. Để đảm bảo logo của doanh nghiệp mình không bị trùng hay nhầm lẫn với logo của doanh nghiệp khác các doanh nghiệp phải tiến hành đăng kí logo độc quyền. Đây là lĩnh vực thuộc đăng kí sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của pháp luật, thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kéo dài khoảng 11 tháng.

Cụ thể các bước đăng ký bảo hộ logo.

Giai đoạn xét nghiệm hình thức (02 tháng).
Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đánh giá về chủ thể nộp đơn, phân nhóm và các thủ tục về mặt hình thức khác
Giai đoạn Xét nghiệm nội dung đơn (09 tháng).
Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá khả năng phân biệt của Nhãn hiệu đối với sản phẩm và dịch vụ xin đăng ký và khả năng tương tự gây nhầm lẫn với các quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập trước (như Đơn nhãn hiệu đã được nộp trước, Nhãn hiệu đã được đăng ký trước…);

Về thông tin và tài liệu để nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu Những giấy tờ cần cung cấp:

12 mẫu nhãn hiệu (yêu cầu nộp đồng thời với đơn).
Kích thước nhãn không nhỏ hơn 15x 15mm và không lớn hơn 80 x 80mm;
Một bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
01 Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
01 Giấy ủy quyền Đề nghị quý Công ty vui lòng cung cấp bản sao Đăng ký kinh doanh (có kèm theo Danh mục sản phẩm) và mẫu nhãn hiệu xin đăng ký để nhận được sự tư vấn và tra cứu miễn phí về phân nhóm và khả năng đăng ký nhãn hiệu.