Khách hàng

Máy bắn bóng tennis Arrow

Là sản phẩm của công ty Arrow Việt Nam. Công ty phát triển các dòng máy bắn bóng tennis ARROW giúp người chơi hoàn thiện đa dạng kỹ năng và phù hợp với mọi lứa tuổi, trình độ và đẳng cấp người chơi tennis trên toàn thế giới.

Yêu cầu công việc

Thiết kế nhận diện, logo

Thể hiện được tính chính xác, tốc độ của sản phẩm máy bắn bóng thương hiệu Arrow: MORE PRO – MORE SUCCESS

Giải quyết vấn đề

MORE PRO – MORE SUCCESS

Sử dụng hình ảnh mũi tên như tên gọi của thương hiệu, sử dụng typo chính xác, chuyên nghiệp. Logo được nghiên cứu để sử dụng đa dạng các chất liệu quảng cáo và ứng dụng đối nội, đối ngoại, ứng dụng xúc tiến thương.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Cám ơn Sinhvu đã hết lòng với thương hiệu Arrow. Sản phẩm và các hệ thống ứng dụng rất chuyên nghiệp và động hơn cả mong đợi

Lương Hữu TìnhCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?