Khách hàng

Smartlife

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông Smart Life hiện là doanh nghiệp trẻ đi tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Yêu cầu công việc

Minh bạch nguồn gốc sp

Ứng dụng minh bạch nguồn gốc sản phẩm Smartlife ra mắt trong thời điểm thực phẩm bẩn tràn lan, Yêu cầu đặt ra cho Sinhvu là xây dựng hệ thống UI nhất quán, đồng bộ cho đa dạng nền tảng di động và web. đáp ứng được các chức năng của app bao gồm, Check nguồn gốc sản phẩm qua tem nhãn, chat trao đổi với đơn vị bán, tìm điểm bán hàng, giao dịch mua bán sản phẩm có nguồn gốc và mạng xã hội chia sẻ các thông tin sản phẩm sạch.

Giải quyết vấn đề

Thiết kế

Smartlife là một dự án tham vọng với nhiều yêu cầu về tính năng mới. Hệ thống UI được xây dựng dưới dạng các modul đa dạng đảm bảo cho việc phát triển các tính năng hỗ trợ đồng bộ, UX được nghiên cứu hỗ trợ tính năng quét mã tem trên từng sản phẩm được thao tác nhanh chóng và dễ dàng, các hệ thống chat, mxh làm logic quen thuộc và dễ dàng tương tác.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?