Khách hàng

Ola.ringring.vn – Vega Corporation

Ola.ringring.vn là website của Vega Corporation, một công ty hàng đầu về cung cấp các dịch vụ gia tăng trên nền thiết số

 

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo

Nhiệm vụ thiết kế logo cho Ola phải thể hiện được dịch vụ hướng tới người dùng sử dụng điện thoại và đối tượng chủ yếu là người trẻ

Giải quyết vấn đề

Thiết kế kết nối

Từ yêu cầu đặt ra là thể hiện tính chất kết nối giới trẻ, Sinhvu thiết kế logo với biểu trưng thể hiện tính kết nối, sử dụng tông mầu mạnh mẽ, trẻ trung phù hợp với giới trẻ.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế trẻ, khách hàng cũng có phản hồi tốt về thiết kế này

Hoàng mạnh hùngPhụ trách dự án

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?