Khách hàng

MyWork – ISS

Tìm việc làm nhanh trong 24h – Trang tìm việc làm hiệu quả và uy tín, cập nhật hàng nghìn việc làm mới mỗi ngày. Website tin cậy của ứng viên và nhà tuyển …

Yêu cầu công việc

Thiết kế UI UX app

Thiết kế ứng dụng mywork cho thiết bi di động trên hai nền tảng Android và IOS. Với yêu cầu khắt khe về UI-UX khi trên thị trường đã có nhiều sản phẩm dịch vụ tìm kiếm việc làm, Yêu cầu thiết kế đặt ra cho Sinhvu là thiết kế ứng dụng đáp ứng được những tính năng mới và đồng bộ các giải pháp phức tạp phục vụ cho mục đích mở rộng các dịch vụ mới của Mywork

Giải quyết vấn đề

Nhiệm vụ bất khả thi

Chuyển thể các tính năng đa dạng từ web sang mobile app đồng thời phát triển thêm các dịch vụ phục vụ đối tượng khách hàng mục tiêu thực sự là một yêu cầu khó của Mywork. Để giải bài toán này toàn bộ team 5 người đã phải làm việc liên tục trong 3 tháng để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đặt ra.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Ahihi cảm ơn đại K

Phan Viết HoànCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?