Khách hàng

MyCredit

MyCredit được thiết kế nhằm giúp mọi công dân có thể tính toán điểm tín dụng của mình một cách chính xác nhất dựa trên những mô hình áp dụng thuật toán thông minh, sử dụng dữ liệu lớn, học máy và trí tuệ nhân tạo. MyCredit dựa vào các thông tin liên quan đến lịch sử tín dụng do người dùng cung cấp để trả ra mức điểm cuối cùng. Mức điểm này phản ánh trực tiếp độ tín nhiệm của mỗi người.

Yêu cầu công việc

Chấm điểm tín dụng miễn phí

Mycredit cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng miễn phí, yêu cầu đặt ra cho việc thiết kế logo sản phẩm thể hiện được tính chất của một dịch vụ tài chính, Logo phải thể hiện được sự luân chuyển tài chính, bộ biểu trưng dễ dàng được tách ra để đồng bộ với cách thể hiện icon app.

 

Giải quyết vấn đề

Thiết kế điểm nhấn

Từ yêu cầu đặt ra của khách hàng về Logo dịch vụ MyCredit, Sinhvu tập trung nghiên cứu khai thác hình ảnh biểu trưng tạo điểm nhấn. Thiết kế biểu trưng sử dụng hình ảnh hoa thị, phân tách thành hai mũi tên ngược chiều thể hiện sự chuyển động mạnh mẽ trong khối hình đa hướng, Typo sử dụng bộ font sans serif tròn tương phản giữa hai phần nội dung.

 

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế đẹp! Duyệt anh ạ!

Luyện Ngọc HuyCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?