Khách hàng

MOG

Tháng 8 năm 2015, nhằm gia tăng mức độ phủ sóng và ảnh hưởng của thương hiệu, mWork đã đổi tên thành MOG sau 4 năm hoạt động. MOG tham gia vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành internet. Thương hiệu và Logo mới đã định vị công ty không còn là một công ty về nội dung số mà là một công ty Internet cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho người dùng di động. MOG chú trọng vào 5 loại sản phẩm chính: Quảng cáo online, Thanh toán điện tử & Ví điện tử, Tiện ích di động, Giải trí game, và Kết nối bán lẻ.

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo, Branding Identity

MOG là một công ty tham gia vào rất nhiều lĩnh vực internet khác nhau như Quảng cáo trực tuyến, thanh toán điện tử, ví điện tử, tiện ích di động, kết nối bán lẻ… Yêu cầu của ban lãnh đạo đối với logo MOG phải chuyển tải ba thông điệp chính, Kết nối – Chính quy – Chuyên nghiệp. Xây dựng ngôn ngữ thiết kế MOG đa dạng, rộng lớn để từ đó phát triển các thương hiệu công ty con và các sản phẩm một cách đồng bộ.

 

Giải quyết vấn đề

Thiết kế logo mô hình tổng công ty

Giải quyết yêu cầu học búa từ ban lãnh đạo MOG, Sinhvu huy động 3 team thiết kế nghiên cứu mô hình các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới trong hai tháng, phân tích và đưa ra một bức tranh tổng thể về hệ thống nhận diện thương hiệu MOG quy mô tổng công ty. nền tảng thiết kế này sẽ đủ rộng lớn để các công ty thành viên của MOG phát triển thương hiệu với đa dạng các dịch vụ internet. hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm các hệ thống ứng dụng xúc tiến thương mại, hệ thống ứng dụng văn phòng, hệ thống xúc tiến thương mại, hệ thống ứng dụng đối nội – đối ngoại và hệ thống ứng dụng online…

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Bạn không thể tạo ra một thứ tuyệt vời khi bạn không yêu điên dại nó! Sinhvu không chỉ có tình yêu điên dại trong việc tạo ra các sản phẩm thiết kế đột phá và khác biệt, họ còn có khả năng thực thi nó một cách hoàn hảo

Trần Anh DũngChủ tịch HDQT

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?