Khách hàng

IkonLED

Là thương hiệu đèn led ma trận của công ty Tân Phong.

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo

Thiết kế logo mô tả tính chất ngành nghề đảm bảo đa dạng trên các chất liệu quảng cáo, ứng dụng xúc tiến thương mại, ứng dụng biển hiệu và ứng dụng trên màn hình kích thước lớn

 

Giải quyết vấn đề

Sắc màu thương hiệu

Logo cách điệu đặc tính sản phẩm đèn led ma trận, sử dụng ba mầu RGB (ba mầu chính của đèn led). Thiết kế đặc trưng áp dụng đa dạng chất liệu quảng cáo, trong nhà cũng như ngoài trời.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế tốt, phù hợp với mục đích sử dụng của ikonLED.

Như AnhCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?