Khách hàng

ICTnews

ICT news là báo điện tử của bưu điện, trực thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo, Website

Logo phải thể hiện được tính chất của báo điện tử đó là nhanh chóng và rõ nét, thể hiện đa dạng trên các chất liệu quảng cáo. Website phải nghiên cứu UI sử dụng ít màu sắc, UX tính toán logic category đơn giản dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Giải quyết vấn đề

Nhanh chóng, rõ nét

Logo phải thể hiện được tính chất của báo điện tử đó là nhanh chóng và rõ nét, thể hiện đa dạng trên các chất liệu quảng cáo. Website phải nghiên cứu UI sử dụng ít màu sắc, UX tính toán logic category đơn giản dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Sinhvu luôn nhiệt tình và có kinh nghiệm trong việc triển khai chi tiết, tôi hoàn toàn gia phó và thấy hài lòng với kết quả đã đạt được.

Nguyễn Bá Phó tổng biên tập

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?