Khách hàng

Nishiki

Dự án phát triển thương hiệu xe đạp điện chất lượng cao cho người Việt Nam của Nghĩa Hải.

Yêu cầu công việc

Thiết kế nhận diện, logo

Thiết kế tạo dáng xe đạp cho các đối tượng học sinh, sinh viên của Việt Nam. Thiết kế logo, tem nhãn và các hạng mục sản phẩm xúc tiến thương mại cho thương hiệu Nishiki

Giải quyết vấn đề

Tính tiện dụng

Sinhvu thiết kế tạo dáng công nghiệp cho dòng xe đạp điện nữ Nishiki, sản phẩm có tiêu chí gọn nhẹ, cắt gọt các chi tiết thừa, tập trung vào tính tiện dụng. Logo Shiniki thiết kế Typo đơn giản, dễ dàng đưa vào các chi tiết trên xe đạp và ứng dụng xúc tiến thương mại, ứng dụng online

Sản phẩm bàn giao

Video

Phản hồi của khách hàng

Tôi tin tưởng hoàn toàn vào cách giải quyết vấn đề của anh Sinh Vũ và sản phẩm cuối cùng minh chứng cho niềm tin đó.

Lê Xuân NghĩaCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?