Khách hàng

Giaoduc.net – Tân Tạo

Là trang tin về giáo dục của tập đoàn Tân Tạo, tiền thân là website hoatrangnguyen.com. Trang tin điện tử cho học sinh, sinh viên Việt Nam

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo, hệ thống xúc tiến thương mại

Thiết kế logo thể hiện tính chất của sản phẩm là nơi ươm mầm các hạt giống nhân tài của Việt Nam

Giải quyết vấn đề

Niềm tin cho tương lai

Thiết kế logo sử dụng hình vô hướng cách điệu hạt mầm, thể hiện mục tiêu tạo ra sân chơi giúp phát triển các tài năng trẻ học sinh, sinh viên Việt Nam

Sản phẩm bàn giao

Video

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế trực quan, truyền tải được thông điệp của ban lãnh đạo công ty

Nghĩa NguyễnPhụ trách trang tin

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?