Khách hàng

Appsync

AppSync là phần mềm thuần Việt đầu tiên giúp người dùng quản lý, sao lưu ứng dụng, danh bạ cũng như dữ liệu trên smartphone một cách nhanh chóng,hiệu quả, chuyên nghiệp.

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo sản phẩm

Bài toán đặt ra cho Sinhvu là thiết kế logo phải thể hiện được sự đồng bộ, chuyển động, chuyên nghiệp và có liên hệ với tính năng đồng bộ dữ liệu của app

Giải quyết vấn đề

Thiết kế đồ họa

Từ nội dung yêu cầu, Sinhvu triển khai logo trên bộ hình vô hướng, bố cục chia lệch bốn mảng xoáy vào tâm lệch trái chuyển tải thông điệp về một sản phẩm tổng hợp dữ liệu tập trung, nhanh chóng và có định hướng cụ thể.

Sản phẩm bàn giao

Video

Phản hồi của khách hàng

Bạn không thể tạo ra một thứ tuyệt vời khi bạn không yêu điên dại nó! Sinhvu không chỉ có tình yêu điên dại trong việc tạo ra các sản phẩm thiết kế đột phá và khác biệt, họ còn có khả năng thực thi nó một cách hoàn hảo

Trần Anh DũngCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?