Khách hàng

Vay nhanh

Vaynhanh sẽ cung cấp một nền tảng công nghệ mà tại đó người vay có thể dễ dàng kết nối với những cá nhân / tổ chức có khả năng cho vay. Đồng thời thông qua nền tảng công nghệ của mình, Vaynhanh cũng đưa ra những thang điểm có độ chính xác cao về uy tín tín dụng của những người đi vay nhằm giúp cho những cá nhân/ tổ chức cho vay có cái nhìn khái quát trước khi quyết định đầu tư.

Yêu cầu công việc

Logo dịch vụ tin cậy

Vay nhanh là dịch vụ giúp người vay và người cho vay có thể dễ dàng kết nối với nhau thông qua nền tảng công nghệ. Yêu cầu đặt ra cho thiết kế logo là xây dựng hình ảnh thương hiệu tin cậy và minh bạch, thể hiện được tính chất của ngành nghề tài chính. Nền tảng nhận diện thương hiệu Vay nhanh phải được sử dụng đồng bộ online và offline.

 

Giải quyết vấn đề

Thiết kế sản phẩm tin cậy

Từ nội dung yêu cầu thiết kế yêu cầu chuyển đổi ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ hình ảnh, thể hiện sự tin cậy và minh bạch. Logo vaynhanh cách điệu biểu tượng ($) với hai hướng mũi tên đảo chiều qua biểu tượng (/) thể hiện sự trao đổi tài chính minh bạch, luôn có Vaynhanh là đơn vị thẩm định uy tín đứng giữa người vay tiền và nhà đầu tư. Nền tảng thiết kế này sẽ đồng bộ các hệ thống icon, biểu trưng vào các hệ thống app, web, wap và in ấn của thương hiệu Vay nhanh.

 

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế hoàn thiện tốt, thể hiện đúng tính chất của sản phẩm.

Luyện Ngọc HuyCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?