Khách hàng

Hà Nội Cab

Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. Công ty có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo

Yêu cầu đặt ra cho Sinhvu thiết kế lại logo truyền hình cab cũ trước đây là HCATV sự thay đổi này ngoài thay đổi về mặt nội bộ nó còn là mong muốn thay đổi về mặt hình ảnh của truyền hình cab Hà Nội, logo mới phải hiệu quả khi đặt watermark, hiển thị hiệu quả trên truyền hình, thông điệp rõ nét ngắn gọn và xúc tích, đồng bộ các hệ thống nhận diện thương hiệu với truyền hình Hà Nội.

Giải quyết vấn đề

Logo truyền hình

Logo Hà Nội Cab bao gồm hai phần typo Hà Nội và Cab tách biệt nhưng vẫn nằm trong tổng thể lớn nhằm đem lại hiệu quả hiển thị âm và dương bản tốt nhất trên truyền hình, các hệ thống xúc tiến thương mại hỗ trợ hình hiệu, kênh, watermark, hỗ trợ marketing và ứng dụng đối ngoại được nghiên cứu chi tiết.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Sinhvu làm việc tâm huyết và trách nhiệm với dự án, logo đẹp, ứng dụng tốt trên truyền hình và các phương tiện truyền thông.

Nguyễn Tiến DũngCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?