Kinh nghiệmThiết kế

BẢNG MÀU CMYK-RGB THÔNG DỤNG

Chúng tôi cung cấp toàn bộ hệ số màu của RGB, CMYK, HEX. Thật tuyệt vời đối với designer phải không. Bảng màu này được sắp xếp theo RGB – CMYK – HEX cho các bạn dễ ứng dụng vào các tác…
sinhvu
21 Tháng Chín, 2016