Khách hàng

Cục thông tin đối ngoại – Bộ thông tin và truyền thông

Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại; là đầu mối điều phối, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo Vietnam

Thời điểm tháng 8 năm 2014 Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan 981 sang vùng biển Việt Nam gây phản ứng dữ dội từ Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Cục thông tin đối ngoại củng cố hình ảnh quốc gia Việt Nam với bạn bè quốc tế tranh thủ sự ủng hộ bằng việc xây dựng website công bố sách trắng của Việt Nam về chủ quyền biển đảo và lãnh thổ. Yêu cầu đặt ta cho Sinhvu là thiết kế logo đại diện cho hình ảnh con người Việt Nam với bốn thông điệp truyền tải chính. đặc trưng đất nước con người Việt Nam – Nhất quán – Mềm dẻo – Hợp tác. Website thiết kế chuyên nghiệp, sử dụng đa nền tảng, đa ngôn ngữ Việt – Trung – Anh.

 

Giải quyết vấn đề

Thiết kế hình ảnh quốc gia Việt Nam

Từ yêu cầu thiết kế logo với thông điệp, Đặc trưng đất nước con người Việt Nam – Nhất quán – Mềm dẻo – Hợp tác. Sinhvu sử dụng hình ảnh bông sen (đúng thời điểm công nhận hoa sẽ là Quốc Hoa của Việt Nam) được vẽ bằng một nét. Thiết kế được tính toán thể hiện trên mọi chất liệu quảng cáo, các hình ảnh xúc tiến thương mại, ứng dụng đối ngoại được tập trung, triển khai đồng bộ. Website được tính toán UI-UX dễ tiếp cận, phù hợp đa văn hóa, đa tầng lớp, dễ dàng tiếp cận thông tin và kho sách trắng của Việt Nam công bố.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Sinhvu có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và năng động, dự án Vietnam.vn là một dự án khó vì nhiều thông điệp cần truyền tải trong logo, website và hệ thống ứng dụng đối ngoại phức tạp, dự án đã hoàn thành xuất sắc và nhanh gọn.

Lê Văn NghiêmCục trưởng

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?