Khách hàng

True Money

Ví điện tử TrueMoney là ứng dụng ví điện tử hàng đầu Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ thanh toán, giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích nạp tiền, rút tiền, thanh toán hóa đơn, thanh toán trực tuyến,…

Yêu cầu công việc

Dasboard – App – Base Element

True Money có hệ thống backend phức tạp, phân cấp phân quyền nhiều đối tượng quản lý, người sử dụng, nhiệm vụ đặt ra cho Sinhvu là thiết kế tổng quan hệ thống, xây dựng hệ thống Base Element đồng bộ các nền tảng thiết bị di động và máy tính. Hệ thống Dashboard trực quan, dễ tương tác, dễ sử dụng, tổng quan rõ nét minh bạch.

Giải quyết vấn đề

Nghiên cứu UI – UX

Từ yêu cầu của đối tác True Money Sinhvu xây dựng một hệ thống layout nhất quán với UX quen thuộc. Tất cả những modul nội dung sẽ hiển thị dạng thẻ, đồng bộ trên các layout và trên các thiết bị di động. Hệ thống 60 modul khác nhau và đa dạng này bao gồm modul contact, modul text, modul picture các trạng thái khác nhau, modul dạng biểu đồ…

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Sinhvu đã thiết kế một nền tảng lớn, hệ thống lại những UX cũ một cách đồng bộ, giao diện dễ hiểu, người dùng dễ tương tác, dễ làm quen nhưng đổi lại sẽ là thách thức cho team lập trình.

Đinh Quang HuyCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?