Khách hàng

Search+

Seach+ được thiết kế để tìm kiếm các thông tin theo yêu cầu, Khi có kết quả phù hợp, người sử dụng sẽ được thông báo ngay lập tức qua email, SMS hoặc cơ chế push trên các dòng điện thoại thông minh.

Yêu cầu công việc

Thiết kế Logo, ứng dụng di động

Ứng dụng được triển khai trên 3 nền tảng iOS, Android, Windows phone nên cần phải đảm bảo được sự thống nhất.

Giải quyết vấn đề

Dễ sử dụng – dễ tương tác

Seach+ là một sản phẩm mới, tối ưu các kết quả tìm kiếm trong bạt ngàn các kết quả Google trả về, Sinhvu đã giải quyết vấn đề bằng thiết kế hiện đại, phân cấp category rõ ràng dễ tiếp cận, dễ tương tác. Logo cách điệu biểu tượng tìm kiếm và hình ảnh cốc cà phê với ý nghĩa, bạn chỉ cần uống cà phê khi có Search+

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế đã giải quyết được vấn đề của Search+. Sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng phổ thông nên Sinhvu tập trụng vào UX đơn giản dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Hoàng Nam HảiCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?