Khách hàng

Green cross medical

Bệnh viện chữ thập xanh, cung cấp các dịch vụ y tế cao cấp, hướng tới các đối tượng trung lưu.

 

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo

Thể hiện được tính chất ngành nghề bệnh viện đa khoa cao cấp. Logo được áp dụng cho các hệ thống xúc tiến thương mại, ứng dụng đối nội, đối ngoại, hệ thống ứng dụng biển hiệu.

Giải quyết vấn đề

Chữ thập xanh

Thiết kế sử dụng hình ảnh những chữ thập nhỏ liên kết với nhau tạo thành một chữ thập lớn, truyền tải thông điệp “Green cross medical chung tay đóng góp và chia sẻ với cộng đồng các dịch vụ y tế cao cấp”

 

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế tốt, truyền tải thông điệp rõ ràng. Tính ứng dụng cao.

Hải Nguyễn

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?