Khách hàng

FTL

Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Viễn thông FTL Cung cấp các giải pháp Viễn thông và dịch vụ thương mại điện tử cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Viễn thông,…

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu

Logo thể hiện ý chí quyết tâm của ban lãnh đạo: Nhanh chóng, chính xác, tin cậy. Thiết kế hệ thống ứng dụng văn phòng phẩm, hệ thống ứng dụng biển hiệu.

Giải quyết vấn đề

Nhanh chóng, chính xác, tin cậy

Cách điệu ngọn lửa xuyên suốt bố cục logo và các hình ảnh nhận diện thương hiệu FTL. Truyền tải thông điệp của ban lãnh đạo công ty, thiết kế tạo bản sắc thương hiệu FTL.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế đẹp, đảm bảo được ý nghĩa mà lãnh đạo công ty muốn truyền tải đến đối tác và khách hàng.

Hoàng AnhCEO

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?