Khách hàng

Freewifi

Freewifi là một ứng dụng startup tại mỹ, ứng dụng này cho phép các hộ cá thể cho thuê wifi của chính gia đình mình, tại đây mỗi người tham gia cho thuê sẽ có tài khoản cho thuê và người dùng wifi sẽ phải trả phí cho dịch vụ chia sẻ này

Yêu cầu công việc

Thiết kế UI UX – logo

Thiết kế ứng dụng chia sẻ wifi cho thiết bi di động trên hai nền tảng Android và IOS. nghiên cứu UI UX phù hợp với đối tượng vùng miền có thói quen riêng. Thiết kế logo đơn giản, truyền tải thông điệp về một mạng lưới chia sẻ sóng wifi.

 

Giải quyết vấn đề

Thiết kế cho khách hàng

Do tính chất sản phẩm hướng đối tượng theo vùng miền, UI – UX được Sinhvu nghiên cứu chi tiết nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Cảm ơn anh Sinh! sản phẩm rất tốt, đồng bộ và chuyên nghiệp!

Nguyễn Mạnh CườngManager

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?