Khách hàng

DataSea – Tập đoàn viễn thông Viettel

Là một thương hiệu cho thiết bị lưu trữ của Viettel.

Yêu cầu công việc

Hạng mục thiết kế gồm Logo và các chế bản in

Thương hiệu chủ yếu xuất hiện trên các sản phẩm có bề mặt nhỏ nhưng vẫn phải dễ dàng nhận biết

Giải quyết vấn đề

Định hướng thiết kế

Sử dụng chính tên sản phẩm để tạo nên logo, Sinhvu cũng không sử dụng các hình khối hình học khác.

Sản phẩm bàn giao

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế đơn giản phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Đồng thời Logo cũng dễ dàng ứng dụng vào các sản phẩm của SeaData

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ làm cho bạn một sản phẩm tương tự?