Khách hàng

Trang tin điện tử ITAexpress

Báo điện tử ITAexpress, một sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (ITACO)

Yêu cầu công việc

Thiết kế logo, website

Logo phải cùng phong cách thiết kế logo của tập đoàn Tân Tạo, Website phải nghiên cứu UI UX đơn giản, dễ tiếp cận

Giải quyết vấn đề

Đảm bảo thống nhất

Thiết kế trang tin ITA express cho tập đoàn Tân Tạo có đặc trưng riêng, nội dung chỉ tập trung vào thương mại, giao thương và các thông tin chuyên ngành nên hướng thiết kế là phải rõ nét, sử dụng hệ thống mầu sắc nhận diện của tập đoàn.

Sản phẩm bàn giao

Video

Phản hồi của khách hàng

Thiết kế nhanh, chuyên nghiệp, các đơn vị phối hợp ăn ý, trang tin đã hoàn thành chỉ sau 20 ngày.

Nghĩa HoàngPhụ trách trang tin

Bạn muốn yêu cầu Sinh Vũ thiết kế cho bạn một bộ sản phẩm tương tự?