Yêu cầu thiết kế

 • 1Thông tin liên hệ
 • 2Thông tin sản phẩm
 • 3Gửi yêu cầu thiết kế
 • Tên người yêu cầu
  Địa chỉ
  Email
  Số điện thoại
  Đơn vị/Công ty
  Nội dung yêu cầu
  Thời gian hoàn thành
  Mức độ
  Ngân sách
  Bước tiếp theo >>Thông tin sản phẩm
 • Tên thương hiệu
  Lĩnh vực
  Ngôn ngữ
  Hình thức thiết kế
  Goi hạng mục
   Hệ thống căn bản Hệ thống nhận diện vp phẩm Hệ thống ứng dụng đối nội Hệ thống ứng dụng đối ngoại Hệ thống ứng dụng biển hiệu Hệ thống ứng dụng nhà máy Hệ thống ứng dụng truyền hình Tất cả các hạng mục
  Quy mô công ty
  Website
  << Quay lại bước 1Mô tả chi tiết
 • Thị trường
  Mô tả chi tiết
  Đính kèm tập tin gốc (branding, thiết kế đã làm hoặc hình ảnh tham khảo)
  Link website tham khảo
  Link ảnh tham khảo
  • Vui lòng điền đầy đủ thông tin để Sinhvu có thể hiểu rõ yêu cầu của bạn
  • Hãy gửi những link website và hình ảnh tham khảo mà bạn thích
  • Yêu cầu thiết kế sẽ được chúng tôi bảo mật an toàn.
  • Yêu cầu này sẽ đồng thời gửi đến email của Sinhvu và email của bạn
  • Sau khi nhận thông tin. Sinhvu sẽ liên hệ ngay cho bạn trong 3h
  << Quay lại bước 2Gửi yêu cầu thiết kế